Remedial teaching praktijk De Sleutel   
                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
Door wie
Ingrid van der Wolf is vanaf 1979 werkzaam in het basisonderwijs. Als volledig bevoegd leerkracht heeft zij in 2007 de opleiding voor speciaal onderwijs  met als afstudeerrichting ‘Remedial teaching’ succesvol afgerond. Meestal ontvangt zij de leerlingen in haar praktijk, maar zij werkt ook in opdracht van scholen op locatie.
 
 
Voor wie
Voor de basisschoolleerling, die didactische en/of emotionele hulp nodig heeft. Er kan sprake zijn van een leerprobleem; er is een gedeelte van de door school aangeboden lesstof niet opgepikt, of de leerling heeft een leerstoornis bijvoorbeeld zoals dyslexie.
Ingrid zoekt bij de leerling de meest effectieve ingang, zodat de leerstof doordringt en een zo hoog mogelijk niveau het gevolg is.

                                Het is maatwerk, iedere leerling is zijn eigen sleutel tot succes.

 
Geboden begeleiding
Voor alle vakken van de basisschool, maar ook studievaardigheden - het zogenaamde ‘Leren leren” - en voorbereiding op de NIO of CITO- toets.

Oplossen van leer-belemmerende factoren zoals: o.a. faalangst, lage concentratie en emotionele problemen.
 
 
Tarieven 
Het kennismakings- intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. 
In overleg bespreken we welk pakket bij uw kind hoort; De remedial teaching waar een onderzoek en handelingsplan bij hoort, laat een ander tarief zien dan huiswerkbegeleiding, het ‘Leren leren’  en de CITO- training. Het kan ook een gecombineerd pakket worden.
Telefonisch spreekuur (geen kosten) op dinsdagen van 18:30-19:30.


 
 
 
Adres 
Valkenburgerlaan 53
2771 CX  Boskoop
Telnr. 06-18313824
Mail  contact@praktijkboskoop.nl